Biografický slovník

St George Ivan

St George Ivan - je ... Čo je to St George Ivan Ivanovič?
St George (Ivan) -. ako univerzitný študent, bol minister vnútra gróf DI Khvostov a ich diela chválil svoje dobrodincov: "Môj rozhovor s priateľmi, alebo pohľad na speváka básni Kubra" (Petrohrad, 1820); "Pocket knižnica aoid zhromažďované od niektorých najlepší spisovatelia našej doby . Meni "(Petrohrad, 1821)

Biografický slovník 2000

. <- 1 ->