Genesis 9: 7 je ... Čo je Genesis 9: 7?
Ale ste plodný a rozmnožujte sa a rozširujte sa po celej zemi a rozmnožujte sa na ňom. Gen. 1: 28 Život. 8: 17 Život. 9: 1

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.