Genesis 8:19 je ... Čo je Genesis 8:19?
všetky zvieratá, každá plazivej vec, a každý vták, všetko, čo sa hýbe na zemi po ich rodiny, vyšiel z archy.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.