Genesis 7: 13 je ... Čo je Genesis 7:13?
V ten deň vošiel Noé, a Shem, Ham, a Japheth, synovia Noé, žena Noé, a tri ženy jeho synov s nimi.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.