Genesis 6: 7 - to je ... Čo je to Genesis 6: 7?
A Hospodin povedal, odrezaný od povrchu zeme muža, ktorého som stvoril, od človeka k dobytku, a plazy a nebeské vtáctvo, lebo som zarmútený, že som ich urobil. Num. 23: 19 15: 11

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.