Genesis 6: 14 je ... Čo je Genesis 6:14?
Vytvorte si truhlu gopherového dreva; Oddeľte vetvy v archu a zašpinte ju stropom dovnútra a von. Žid. 11: 7

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.