Genesis 5: 21 je ... Čo je to Genesis 5:21?
Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a porodil Methuselah.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.