Genesis 5: 2 je ... Čo je Genesis 5: 2?
Male a ženu ich stvoril a požehnal im, a nazval meno ich Adam, v deň ich vzniku.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.