Genesis 5: 13 - Čo je to ... Genesis 5: 13?
po narodení Mahalalél Kainan osemsto štyridsať rokov a splodil synov a dcéry.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.