Genesis 5: 11 je ... Čo je Genesis 5:11?
Všetkých dní Enosu bolo deväťsto päť rokov; a zomrel.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.