Genesis 49 je ... Čo je Genesis 49?
[1] Jákob vyzýva všetkých synov a požehnal každého. [29] Potom, čo ich nariadil pochovať ho v Machpelovej jaskyni, zomrel.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.