Genesis 49: 26 je ... Čo je Genesis 49: 26?
Požehnanie vášho otca, ktoré presahuje požehnanie starých hôr a príjemnosť večných kopcov; Nech sú na hlavu Jozefa a na korunu hlavy vyvolenej medzi svojimi bratmi. Deut. 33: 16

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.