Genesis 49: 21 je ... Čo je Genesis 49: 21?
Naftali - Terevinth je vysoká, kvitnúca krásna vetva * . * Na ďalšom čítaní: Nahtali je kamzík, tenký; hovorí nádherné výroky rozsudku. 4: 6

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.