Genesis 48: 9 - A ... Čo je to Genesis 48: 9?
A Jozef povedal svojmu otcovi: Toto sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. [Jákob] povedal: Prineste ich ku mne a požehnam im. Gen. 27: 4 Život. 33: 5

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.