Genesis 47 je ... Čo je Genesis 47?
[1] Jozef predstavuje otca s bratmi faraonovi. [13] Jozef predáva chlieb Egypťanom za peniaze, za dobytok, za krajinu. [27] Starý vek Izraela.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.