Genesis 46: 32 je ... Čo je Genesis 46: 32?
Títo muži sú pastieri, lebo majú kŕmiť dobytok ;. a kŕdle a ich stáda, a všetko, čo majú, priniesli"

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.