Genesis 46: 18 je ... Čo je Genesis 46: 18?
To sú synovia Zilpy, ktorých Lában dal dcére Lehe; ona ich porodila Jacoba šestnásť duší.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.