Genesis 46: 14 je ... Čo je Genesis 46: 14?
Synové Zabulonovi: prostred a Elón a Jahleel. Num. 26: 26

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.