Genesis 44 je ... Čo je Genesis 44?
[1] bratia išli, ale pohár Jozefova nájdený v Benjamínovom vaku. Oni sú prinútení k Josephovi. [18] Judáš súhlasí s tým, že sa stane otrokom namiesto Benjamina.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.