Genesis 44: 3 je ... Čo je Genesis 44: 3?
v dopoludňajších hodinách bolo svetlo, muži boli poslaní preč, oni i oslov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.