Genesis 42: 34 je ... Čo je Genesis 42:34?
a priviesť môj mladší brata k mne; a viem, že nie ste špión, ale čestní ľudia; Dám ti svojho brata a ty si môžeš obchodovať s touto krajinou.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.