Genesis 42: 2 je ... Čo je Genesis 42: 2?
A povedal: "Hľa, počul som, že je v Egypte chlieb; Choďte tam a kup nás odtiaľ chlieb, aby sme mohli žiť a nezomrieť.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.