Genesis 41:34 je ... Čo je Genesis 41:34?
Farao prikázal faraonovi, aby dal gardistov nad zem a zhromaždil v siedmich rokoch početnú pätinu zeme Egypta.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.