Genesis 4: 9 je ... Čo je Genesis 4: 9?
A Pán povedal Kainovi: Kde je tvoj brat Abel? Povedal: Neviem; Som držiteľ môjho brata? Ps. 9: 13 Ps. 115: 6

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.