Genesis 37: 30 je ... Čo je Genesis 37: 30?
A on sa vrátil k svojim bratom a povedal: "Chlapca nie je, ale ja, kam mám ísť?"

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.