Genesis 37: 11 je ... Čo je Genesis 37: 11?
Jeho bratia sa s ním zlobili a jeho otec si všimol toto slovo. Dan. 7: 28 Cibuľa. 2: 19 Cibuľa. 2: 51

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.