Genesis 36: 26 je ... Čo je Genesis 36: 26?
Títo synovia Dishonovi: Hemdan, Ashbah, Ifran a Heran.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.