Genesis 34: 18 je ... Čo je Genesis 34:18?
A tieto slová potešili Emmóra a Sichema, syna Emmora.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.