Genesis 34: 16 - Čo je to ... Genesis 34: 16?
Dáme nám dcéry a vezmeme vaše dcéry za seba a budeme s vami žiť a urobíme jedného ľudu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.