Genesis 32: 9 je ... Čo je Genesis 32: 9?
A Jakob povedal: Bože môjho otca Abraháma, a Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý mi povedal:, Návrat do svojej zeme, a ku svojej rodine, a dobre učiním "Genesis !. 28: 13 Život. 31: 3, 13.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.