Genesis 32: 4 je ... Čo je Genesis 32: 4?
A prikázal im: "Toto povedzte svojmu pánovi Esauovi: To je to, čo povedal tvoj služobník Jákob: Žil som v Lábane a žil až doteraz. Gen. 31: 38

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.