Genesis 31: 1 je ... Čo je Genesis 31: 1?
a počul [Jacob ] slová Lábanova synov, ktorí uviedli, Jacob vzala všetko, čo mal náš otec, a meno nášho otca urobil všetko toto bohatstvo.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.