Genesis 3: 13 je ... Čo je Genesis 3:13?
A Pán Boh povedal žene: Čo si urobil? Moja žena povedala: Had ma oklamal a ja som jedol. 2K. 11: 3

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.