Genesis 28: 6 je ... Čo je Genesis 28: 6?
Ezau videl, že Izák Jakobovi požehnal a poslal ho do Mezopotámie vziať manželku tam, a prikázal mu, povedal: "Nevezmeš ženy zo dcér Kananeja"; Gen. 26: 34

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.