Genesis 28: 4 je ... Čo je Genesis 28: 4?
a dať požehnanie Abrahámovo, tebe i tvojmu semenu s tebou, aby si dedične dostal zem, v ktorej pohostínstva, ktorú Boh dal Abrahámovi!

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.