Genesis 28: 13 je ... Čo je Genesis 28: 13?
A Hospodin stojí na ňom a hovorí: Ja som Pán, Boh Abraháma, tvojho otca, a Boh Izákov. Krajina, na ktorej ležíš, dám vám i vašim potomkom; Gen. 35: 1, 7; 48: 3.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.