Genesis 27: 45 je ... Čo je Genesis 27: 45?
Kým hnev vášho brata je v pokoji, zabudne na to, čo si mu urobil. Potom odtiaľto pošlem a vezmem ťa odtiaľto. prečo by som mal stratiť obe strany za jeden deň?

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.