Genesis 26: 4 je ... Čo je Genesis 26: 4?
Rozmnožím tvoje semeno ako nebeské hviezdy a dám tvojmu semenu všetky tieto krajiny. Vo vašom semeni budú požehnané všetky národy zeme, Gen. 12: 3 Život. 18: 18 Život. 22: 18 Život. 28: 13 Život. 28: 14 Ps. 71: 17

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.