Genesis 26: 15 - Čo je to ... Genesis 26: 15?
a všetky jamky, ktoré vykopali sluhovia jeho otca žijúci jeho otca Abraháma, Filištínci sa zastavil a pokrytý zemou.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.