Genesis 24: 49 - Čo je to ... Genesis 24: 49?
A teraz mi povedz: ukážeš milosť a pravdu svojmu pánovi alebo nie? Povedz mi, a ja sa obrátim doprava alebo doľava.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.