Genesis 24: 28 je ... Čo je Genesis 24: 28?
Dievča bežalo a rozprávalo sa o tom v dome svojej matky.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.