Genesis 22: 24 je ... Čo je Genesis 22: 24?
Ale aj ženina jeho, ktorej meno bolo Reúma, ona tiež Tébacha a Gahai, Thahash Tachaša.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.