Genesis 22: 21 je ... Čo je Genesis 22: 21?
Uz, jeho prvorodený, vysoké školy, aby tento brat, Kemuel otec Aramova,

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.