Genesis 22: 13 je ... Čo je Genesis 22: 13?
a Abrahám pozdvihol oči a videl, a hľa, baran za ním ulovenej v kroví za rohy. A Abrahám odišiel a vzal barana a obetoval ho za zápalnú obeť namiesto svojho syna.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.