Genesis 20:18 je ... Čo je Genesis 20:18?
Pán každý život ženský v dome Abimelecha o Sáre, manželku Abrahámovmu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.