Genesis 19: 9 je ... Čo je Genesis 19: 9?
Ale oni povedali: Poď sem. A oni povedali: "Hľa, cudzinec, a bude súdiť? Teraz budeme s vami riešiť horšie ako s nimi. A veľa toho prišiel k tomuto človekovi Lotovi a prišiel, aby zlomil dvere. 2 Pet. 2: 7 2Pet. 2: 8

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.