Genesis 19:25 je ... Čo je Genesis 19:25?
A podvrátil tie mestá i celú tú rovinu a všetci obyvatelia miest a proizrasteniya pozemkov ,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.