Genesis 18: 14 je ... Čo je Genesis 18:14?
Je pre Hospodina niečo ťažké? V určenom čase budem s vami na budúci rok a Sára [bude] syn. Jer. 32: 27 Zach. 8: 6 Mat. 19: 26

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.