Genesis 17: 27 - Čo je to ... Genesis 17: 27?
a obrezaní s ním všetci muži z jeho domu, narodený v dome, a kúpil s peniazmi od cudzincov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.