Genesis 15: 20 je ... Čo je Genesis 15: 20?
Hittites, Perizzes, Rephaim,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.